Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017

0

Ai cũng biết rằng mùa 7 đã diễn ra được một thời gian tuy nhiên các bạn cập nhật vẫn mang tên mùa 6. Chỉ bắt đầu từ ngày 12/1/2017 thì các bản cập nhật mới chính thức mang tên mùa 7. Vậy liệu có điều ý khúc mắc ở đây hay chỉ là sự vô tình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này thông qua chi tiết bản cập nhật 7.1 này nhé!

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 43

Tướng

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 2Anivia

R nhấp nháy khi mở rộng tối đa. Sửa lỗi thời gian mở rộng của R.

Cơ chế mở rộng Bão Tuyết ngày một quan trọng hơn với Anivia, và tất nhiên nó không thể thoát khỏi tầm ngắm của chúng tôi được.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 3R – Bão Tuyết

 • R nhấp nháy khi mở rộng tối đa
 • Bão Tuyết mất 1.5 giây để mở rộng tối đa, thay vì ngẫu nhiên giữa 1.5 và 1.75 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 4Camille

Giảm máu mỗi cấp. Giảm thời gian lá chắn nội tại. Giảm thời gian choáng của R.

Chỉ số cơ bản

 • Máu theo cấp 95 ⇒ 85

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 5Nội tại – Thích Ứng Phòng Ngự

 • Thời gian lá chắn 1.5/2.0/2.5 giây ⇒ 1.5 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 6E – Bắn Dây Móc

 • Tăng nhẹ bán kính tự lộ diện của Camille nếu Bắn Dây Móc gần kẻ địch khi đang đứng trong sương mù

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 7R – Tối Hậu Thư

 • Tốc ddoojj hất văng 600 ⇒ 1000
 • Hất văng chỉ làm choáng đến khi mục tiêu chạm đất, thay vì cố định 1 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 8Draven

Q giờ có sát thương cơ bản và gia tăng theo sức mạnh công kích cộng thêm thay vì tổng. Giảm tiêu hao W ở cấp cao hơn.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 9Q – Rìu Xoay

 • Sát thương cơ bản 30/35/40/45/50
 • Tỉ lệ 45/55/65/75/85% tổng sức mạnh công kích ⇒ 65/75/85/95/105% sức mạnh công kích cộng thêm

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 10W – Xung Huyết

 • Tiêu hao 40 năng lượng ở mọi cấp ⇒ 40/35/30/25/20 năng lượng

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 11Kalista

Giày Vò vẫn cộng dồn khi hồi chiêu và chỉ cần hạ gục một đơn vị để hoàn lại năng lượng.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 12E – Giày Vò

 • Đòn đánh thường và Q – Đâm Xuyên găm một mũi giáo vào kẻ địch khi Giày Vò không hồi chiêu ⇒ mọi lúc hạ gục 2 đơn vị ⇒ hạ gục 1 đơn vị
 • Sửa lỗi hồi chiêu Giày Vò đôi khi không đặt lại khi hạ gục được một đơn vị

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 13Karma

Sát thương của W Mantra chỉ nhảy số hai lần. Giảm lá chắn E Mantra.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 14W – Chuyên Tâm

 • Ba ở 0, 1, và 2 giây ⇒ Hai ở 0 và 2 giây (tổng sát thương không đổi)
 • Cũng áp dụng cho W Mantra – Khôi Phục

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 15E Mantra – Bất Kham

 • Lá chắn cộng thêm 30/100/170/240 ⇒ 30/90/150/210

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 16Kennen

Sát thương chiêu cuối của Kennen tăng dần về cuối, thay vì lúc bắt đầu.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 17R – Bão Sấm Sét

 • Sát thương mỗi phát giật 80/145/210 (+40% sức mạnh phép thuật) ⇒ 40/75/110 (+20% sức mạnh phép thuật)
 • Gia tăng sát thương liên tiếp 100/75/50/50/50/50% sát thương ở phát giật 1-6 (mỗi mục tiêu) ⇒ 100/110/120/130/140/150% sát thương ở phát giật 1-6 (mỗi mục tiêu)
 • Tổng sát thương300/543.75/787.5 (+150% sức mạnh phép thuật) ⇒ 300/562.5/825 (+150% sức mạnh phép thuật)

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 18Lee Sin

Sửa lại E và điều chỉnh giảm sát thương R.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 19E – Địa Chấn

 • Không còn làm lộ diện mục tiêu tàng hình.
 • Giờ chỉ làm lộ diện mục tiêu chịu sát thương bởi Địa Chấn (không còn làm lộ diện đồng minh gần đó của mục tiêu chịu sát thương)

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 20R – Nộ Long Cước

 • Sát thương 200/400/600 ⇒ 150/300/450

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 21Lucian

Sát thương nội tại tăng ở các cấp đầu. Tăng sát thương gia tăng của Q.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 22Nội tại – Xạ Thủ Ánh Sáng

 • Sát thương 30/40/50/60% tổng sức mạnh công kích (ở cấp 1/6/11/16) ⇒ 40/50/60% tổng sức mạnh công kích (ở cấp 1/7/13)

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 23Q – Tia Sáng Xuyên Thấu

 • Sát thương cơ bản 80/110/140/170/200 ⇒ 80/115/150/185/220

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 24Poppy

Giảm thời gian lá chắn nội tại. Giảm nửa sát thương chiêu cuối dùng nhanh.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 25Nội tại – Sứ Giả Thép

 • Thời gian lá chắn 5 giây ⇒ 3 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 26R – Sứ Giả Phán Quyết

 • Sát thương tung nhanh 200/300/400 (+90% sức mạnh công kích cộng thêm) ⇒ 100/150/200 (+45% sức mạnh công kích cộng thêm)

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 27Ryze

Giảm lá chắn và tốc chạy từ Q

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 28Q – Quá Tải

 • Lá chắn cũ 60~200 ở cấp 1-18 (50 + 10 mỗi cấp từ cấp 1-12, + 5 mỗi cấp từ cấp 13-18)
 • Lá chắn mới 65~150 ở cấp 1-18 (60 + 5 mỗi cấp)
 • Tốc chạy cộng thêm 25/30/35/40/45/50% ⇒ 25/28/31/34/37/40%

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 29Shyvana

W không còn gây thêm sát thương lên quái.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 30W – Rực Cháy

 • Rực Cháy không còn gây thêm 20% sát thương lên quái

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 32Syndra

Giảm sát thương và tỉ lệ của W. Thay đổi cộng thêm nội tại của W. Tăng hồi chiêu R ở các cấp đầu.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 33W – Ý Lực

 • Bắt tối đa 3 cầu ⇒ Gây thêm 20% sát thương chuẩn
 • Sát thương 80/120/160/200/240 ⇒ 70/110/150/190/230
 • Tỉ lệ 80% sức mạnh phép thuật ⇒ 70% sức mạnh phép thuật

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 34R – Bùng Nổ Sức Mạnh

 • Hồi chiêu 100/90/80 giây ⇒ 120/100/80 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 35Talon

Trụ đường từ Q tăng. Năng lượng phục hồi mỗi cấp tăng.

Chỉ số cơ bản

NĂNG LƯỢNG PHỤC HỒI CỘNG THÊM .5 ⇒ .75

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 36Nội tại – Lưỡi Dao Kết Liễu

 • Tăng độ sáng nhẹ cho các hạt nội tại

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 37Q – Ngoại Giao Kiểu Noxus

 • Hồi máu 15 + 2/cấp ⇒ 17 + 3/cấp

Hiệu ứng hình ảnh Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • Đường đạn của E – Quả Cầu Ánh Sáng được điều chỉnh để dễ phân biệt hơn với các hiệu ứng khác của Lux Thập Đại Nguyên Tố
 • Điều chỉnh hình ảnh lá chắn của W – Lăng Kính Phòng Hộ trong một số dạng để duy trì mức sáng
 • Dấu chỉ cảnh báo của R – Cầu Vồng Tối Thượng được điều chỉnh để ngay lập tức nhìn thấy khi sử dụng, thay vì sáng dần suốt thời gian tác dụng

Trang bị

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 38Thông Đạo Zz’Rot

Giảm hồi chiêu và tồn tại của Thông Đạo. Máu Bọ Hư Không giảm xuống và tỉ lệ tụt máu tăng. Tăng sát thương của Bọ lên công trình. Giảm áp lực đẩy đường của Thông Đạo, khiến những người sử dụng nó không còn dùng rồi bỏ đó nữa.

 • Cổng hư không tồn tại 150 giây ⇒ 120 giây
 • Hồi chiêu 150 giây ⇒ 120 giây
 • Sát thương lên công trình của mỗi bọ hư không 5 mỗi cấp (tối đa 90) ⇒ 20 mỗi cấp (tối đa 360)
 • Bọ Hư Không không còn nhận thêm 50 máu mỗi cấp
 • Máu tụt bọ hư không 10% máu hiện thời mỗi 0.25 giây ⇒ 20% máu hiện thời mỗi 0.25 giây
 • Tiêu diệt Bọ Hư Không không còn tăng chỉ số lính

Summoner’s Rift

Thực Vật

 • Cơ chế mới cũng có vài điểm đau đầu, nên chúng tôi vẫn đang cố dọn dẹp một số tương tác kỳ quái với thực vật.

Tổng quan

 • Khi được phát hiện, thực vật sẽ vẫn tiếp tục tạo hiệu ứng bất động trong sương mù
 • Tấn công thực vật không còn khiến Kha’Zix tiến vào giao tranh, ngăn tàng hình của R Tiến Hóa – Công Kích Hư Không khi bước vào bụi cỏ

Hoa Soi Sáng

 • Ping tự động lên tướng lộ diện bị thu nhỏ để phân biệt với ping từ người chơi
 • Mắt lộ diện sẽ kích hoạt ping tự động loại nhỏ

Quả Hồi Phục

 •  Bán kính nhặt quả bị giảm nhẹ

Hạt Thông Nổ

 • Malzahar và Rengar có thể bị tác động khi đồng minh kích hoạt Hạt Thông Nổ trong lúc họ đang miễn nhiễm phép

Kinh nghiệm rừng

 • Giảm kinh nghiệm lần dọn đầu. Kinh nghiệm dọn rừng nhìn chung chuyển sang Chim Biến Dị.

Thưởng kinh nghiệm quái

 • Lần đầu dọn Bãi Sói Quỷ, Chim Biến Dị, Cóc Thành Tinh và Quái Đá cho ít kinh nghiệm hơn 25% ở lần dọn đầu (cộng dồn trực tiếp với giảm 50% kinh nghiệm trên Quái Đá ở lần dọn đầu)
 • Khổng lồ đá xanh 210 ⇒ 200
 • Bụi gai đỏ thành tinh 210 ⇒ 200
 • Có thành tinh 210 ⇒ 200
 • Quái đá 45 ⇒ 35
 • Quái đá nhỏ 15 ⇒ 7
 • Chim biến dị đầu đàn 15 ⇒ 20
 • Chim biến dị 15 ⇒ 35

Khu Rừng Quỷ Dị

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 32Syndra

 • Giảm hồi chiêu của R cho bằng Summoner’s Rift.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 34R – Bùng Nổ Sức Mạnh

 • Hồi chiêu 120/105/90 giây ⇒ 120/100/80 giây

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 39Ngộ Không

Tăng tỉ lệ gia tăng nội tại cho bằng Summoner’s Rift.

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 40Nội tại – Mình Đồng Da Sắt

 • Kháng hiệu ứng cộng thêm 2/4/6 giáp và kháng phép với mỗi tướng địch gần đó ⇒ 4/6/8 giáp và kháng phép với mỗi tướng địch gần đó

Client cập nhật

Tính năng mới

Dưới đây là các tính năng chính được thêm vào client cập nhật bản này

 • Người chơi giờ có thể thêm máy vào trận tùy chọn trong client cập nhật
 • Thêm tùy chỉnh Âm thanh, Giao diện và Trò chơi vào client cập nhật
 • Thăng Hoa được thêm vào client cập nhật.
 • “Ẩn Ngoại Tuyến” được đổi thành “Nhóm Ngoại Tuyến”. Nếu tắt, bạn bè ngoại tuyến sẽ được xếp theo nhóm tương ứng như mọi khi.
 • Người chơi có thể mua Khích Lệ Chiến Đấu trong ARAM
  Người chơi trên máy cấu hình yếu sẽ nhận được hộp thoại yêu cầu bật chế độ cấu hình thấp
 • Với những ai chưa tham gia open beta, bản này sẽ có thêm một số tập tin khác (khoảng 500 MB). Chúng giúp giảm dung lượng tải về khi client cũ chuyển đổi hoàn toàn sang client mới. Nếu bạn đã tham gia rồi thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.

Các sửa lỗi đáng chú ý

 • Sửa lỗi ngăn người chơi chỉnh sửa bảng bổ trợ trong chọn tướng
 • Sửa lỗi bảng chọn tướng không tải khi bắt đầu vào chọn tướng
 • Sửa lỗi đôi khi màn hình bị nhấp nháy trong chọn tướng
 • Hoạt ảnh chọn tướng sẽ bị tác động nhiều hơn bởi chế độ Cấu hình thấp
 • Sửa lỗi đôi khi bị thoát đột ngột nếu người chơi không chọn tướng
 • Sửa lỗi ngăn người chơi kết nối lại sau khi bị mất kết nối trong lúc chuyển hướng từ chọn tướng
 • Âm thanh trong client và trong trận giờ sẽ tuân theo mức tùy chỉnh âm thanh của bạn
 • Sửa lỗi đôi khi ngăn người chơi chấp thuận kiểm tra sẵn sàng và khiến nút CHẤP THUẬN có màu xám
 • Sửa lỗi ngăn người chơi nhận kiểm tra sẵn sàng khi có bạn bè trong tổ đội nhận được nó
 • Sửa lỗi khiến nút ĐẤU có màu xám sau khi hoàn thành hướng dẫn cơ bản
 • Sửa lỗi đôi khi khiến biểu tượng anh hùng hiển thị không đúng trong sảnh chờ
 • Sửa lỗi khiến danh sách bạn bè bị giật khi kéo thả bạn bè giữa các nhóm
 • Sửa lỗi khiến trang bảng bổ trợ được tạo ra trong client cũ hiển thị không đúng trong client mới
 • Sửa lỗi ngăn người chơi thấy thông báo thoát hàng chờ khi có ai thoát trong tướng lần thứ hai
 • Bạn sẽ không còn nhận thông báo quà tặng cho những món quà bạn đã nhận được
 • Sửa lỗi ngăn người chơi thấy trang phục trong trang thông tin tướng
 • IP/RP hiển thị rõ ràng hơn trên màn hình chủ
 • Sửa lỗi đôi khi ngăn người chơi khán giả trận đấu của bạn bè

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi nhiều trường hợp kỹ năng tạo ra vật thể (như E – Hoàng Kỳ Demacia của Jarvan khiến người sử dụng không còn bị coi là Cô Lập trước Nội tại – Hiểm Họa Tiềm Tàng của Kha’Zix
 • Sửa lỗi khiến hồi chiêu W – Biến Ảnh của LeBlanc đặt lại nếu sử dụng mà không tái kích hoạt, sau đó sao chép với R – Mô Phỏng
 • W – Hộp Hề Ma Quái của Shaco ra lại trở về tàng hình sau khi hiệu ứng lộ diện kết thúc
  Sửa lỗi khiến làm choáng Q – Mắt Xích Không Gian của Bard kéo dài hơi lâu hơn dự kiến
 • Hiệu ứng đẩy lùi kẻ địch ở gần của R – Triệu Hồi Thủy Quái của Fizz không còn đẩy lùi mục tiêu có khiên phép nhưng vẫn tiêu hao khiên phép
 • Sửa lỗi trong thoáng chốc sau khi dùng E – Bắt Giữ trúng một mục tiêu, Darius tự động tấn công mục tiêu, bỏ qua mọi lệnh đưa ra sau khi dùng Bắt Giữ
 • E – Vó Ngựa Hủy Diệt của Hecarim không còn chí mạng lên công trình
 • Sửa lỗi khiến kẻ địch bị lộ diện bởi ma của Yêu Sách Băng Hậu cũng sẽ làm lộ đơn vị địch tàng hình chúng đi qua
 • Sửa lỗi khiến hiệu ứng tỏa của tầm phát hiện mắt của Dạ Kiếm Draktharr dồn lại trong lúc chết, sau đó phát ra đồng thời lúc hồi sinh
 • Hiệu ứng nối cơ bản của W Mantra – Khôi Phục không còn có màu sắc kỳ quái nữa
 • Hiệu ứng hạt khi trúng của E – Cơn Gió Đen của Fiddlesticks Tiệc Bất Ngờ giờ hiển thị đúng khi Cơn Gió Đen hạ gục một đơn vị
 • Đường viền R – Tối Hậu Thư của Camille Siêu Máy Tính không còn biến mất dưới những địa hình nhô lên
 • Hoa văn tam giác xanh trên mặt đất trong R – Tối Hậu Thư của Camille Siêu Máy Tính không còn không thể xuất hiện nếu máy quay chuyển đi chỗ khác trong thời gian tung chiêu
 • Đa sắc của Malphite Máy Móc giờ đặt đúng gai lên nắm đấm trong thời gian W – Nắm Đấm Dung Nham
  Thêm hiệu ứng bị thiếu cho sát thương cộng thêm lên tướng thấp máu của W – Lưỡng Giới Đồng Quy của SIÊU PHẨM: Ekko
 • Vây đuôi bên phải của Nami Thủy Thần không còn biến mất trong nhiều hoạt ảnh
 • Đa Sắc Nami Tiểu Long Ngư giờ sử dụng đúng hạt nước cho riêng trang phục trong hoạt ảnh đi lại
 • Vụ nổ của E – Hơi Thở Của Rồng của Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà khi Hóa Rồng không còn để lại vĩnh viễn hiệu ứng lửa cháy trên bản đồ
 • Sửa một số ít trường hợp khi trang trí hoa tuyết trên đất của Q – Mắt Xích Không Gian của Bard Ngày Tuyết Rơi xuất hiện ở vị trí lạ trên một số tướng
 • Sửa lỗi khiến phần đuôi váy của Lux Thập Đại Nguyên Tố dạng Lửa biến mất trong một số hoạt ảnh
 • Đũa phép của Lux Vệ Binh Tinh Tú không còn thoáng bị kẹt ở tầm xa nhất của W – Lăng Kính Phòng Hộ
 • Sửa lỗi khiến một số hiệu ứng hình ảnh bùa lợi (như Dây Chuyền Chứ Thập) nảy lên trên trong hoạt ảnh của R – Bất Khả Kháng Cự của Sion Người Máy Biến Hình
 • Sắp xếp lại các hạt tên lửa của Sion Người Máy Biến Hình với hoạt ảnh vệ quân
 • Bóng của Zed Lôi Kiếm không còn bị mất hiệu ứng khình ảnh khói trong hoạt ảnh nhảy của Zed
 • Hoa Ivern tạo ra trong hoạt ảnh khiêu khích (kẹo với trang phục Vua Kẹo) không còn biến mất nếu máy quay rời đi sau đó quay trở lại
 • Mặt poro trong hoạt ảnh đùa của Braum Ông Già Tuyết không còn biến đổi trong suốt thời gian hoạt ảnh

Trang phục sắp ra mắt

Các trang phục sau đây sẽ ra mắt trong bản 7.1:

Gangplank Hiểm Họa Không Gian

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 41

Azir Ngọc Đế

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 42

Garen Long Tướng

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 43

Vi Loạn Thế Anh Hùng

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 44

 

Đa Sắc sau sẽ ra mắt trong bản 7.1:

Jinx Pháo Hoa

Chi tiết bản cập nhật 7.1 Liên Minh Huyền Thoại ngày 12/1/2017 45

Trên đây là chi tiết bản cập nhật 7.1 trong LMHT để các bạn tìm hiểu để chọn tướng nào chơi tốt nhất cho bản cập nhật này. Từ đó có thể leo rank tốt hơn

Loading...
Share.