Hướng dẫn cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại

0

Như chúng ta đã biết thì mới đây LMHT đã cập nhật phiên bản 6.22 khởi đầu cho mùa giải mới với những thay đổi đáng kể về thích khác cũng như một số trang bị, bảng ngọc, bảng bổ trợ… Tuy nhiên ở vị trí xạ thủ với những thay đổi đáng kể mùa trước rồi thì cũng không có nhiều thay đổi cho nắm. Hôm nay mình sẽ tổng kết lại cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại để các bạn dễ dàng hơn cho mùa giải mới nhé!

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc dành cho Ashe

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 1

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Caitlyn

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Twitch

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 3

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Miss Fortune

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Lucian

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 5

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Jinx

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 6

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Draven

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 7

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Ezreal

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 8

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Jhin

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 9

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Varus

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 10

Cách lên đồ – bảng bổ trợ – Bảng ngọc Vayne

Hướng dẫn cách lên đồ - bảng bổ trợ - Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại 11

Với cách lên đồ- bảng bổ trợ – Bảng ngọc dành cho xạ thủ ADC mùa 7 trong Liên Minh Huyền Thoại thông dụng này chắn ai cũng dễ dàng có thể lên. Tuy nhiên tùy từng tình huống mà các bạn có thể thay đổi nhẹ một vài trang bị cho phù hợp nhé.

Loading...
Share.